Magic Mini yandala – Vděčnost

99 

S vděčností ve svém životě přitahuji radost a štěstí, odvracím vše negativní.